Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

środa

16

Lipiec 2014

1

COMMENTS

Działalność w formie spółki z o.o. – jak ją rozpocząć?

Written by , Posted in Spółki z o.o.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o., czym tak naprawdę jest?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają osobowość prawną. Oznacza to, że są odrębnymi podmiotami, które funkcjonują na rynku niezależnie od osób fizycznych lub prawnych, które powołały je do życia. Zasady tworzenia spółek i ich działania określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych – odrębne od unormowań prawnych regulujących funkcjonowanie firm zakładanych przez osoby fizyczne.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o.

Ograniczona odpowiedzialność

Z punktu widzenia wspólnika – udziałowca spółki z o.o. niezwykle korzystny jest fakt, iż za zobowiązania spółki odpowiada on jedynie do wysokości posiadanych udziałów. Większą odpowiedzialnością prawo obarcza zarząd. Spółka, jako osoba prawna, odpowiedzialna jest za zobowiązania całym swoim majątkiem, podobnie jej zarząd, ale jedynie w sytuacji, gdy niemożliwe jest zaspokojenie roszczeń dłużników z majątku samej spółki.

Inne pozytywy i negatywy

Spółkę może powołać do życia jedna lub kilka osób fizycznych i prawnych, innymi słowy, właścicielem lub współwłaścicielem spółki może też być inna spółka.

PieniądzeNowo utworzona spółka posiada osobowość prawną, a to oznacza, że jest podmiotem zdolnym do czynności prawnych. Ich stroną zawsze jest sama spółka, a nie jej udziałowcy.  Czynności prawne dokonywane są przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki w zakresie i konfiguracjach ściśle określonych w umowie spółki

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego wiąże się z większym prestiżem i daje więcej możliwości działania.

Jeśli chodzi o utrudnienia, do najpoważniejszych należą:

  • konieczność dostosowania się do wymogów Kodeksu Spółek Handlowych,
  • wymóg rejestracji w KRS i bieżącego zgłaszania doń wszelkich zmian,
  • konieczność wniesienia kapitału zakładowego w wysokości minimum 5000zł, przy czym nominalna wartość jednego udziału wynosi 50zł,
  • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, z którą wiążą się kolejne obowiązki określone w ustawie o rachunkowości.

Jak rozpocząć działalność w tej formie?

Wszystko powyższe nie zmienia faktu, iż prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. umożliwia osiągnięcie określonych korzyści ekonomicznych. Pozostaje kwestia sposobu wejścia w  jej posiadanie. Jest to możliwe na dwa sposoby:

  • poprzez powołanie do życia nowej spółki,
  • poprzez kupno gotowej spółki z o.o.

Spółka

Które rozwiązanie jest lepsze?

Gotowa spółka z o.o. jest w pełni uformowaną osobą prawną zdolną do natychmiastowego podjęcia pełnowymiarowej działalności. Można wejść w jej posiadanie kupując udziały w spółce z o.o. transakcje tego typu są zawierane dość często, bo umożliwiają szybką realizację celów gospodarczych.
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej czaso- i kosztochłonne, a nowo powstała spółka nie ma historii, która bywa poważnym atutem przy realizacji niektórych przedsięwzięć gospodarczych.
Kupno gotowej spółki nie wiąże się z ryzykiem, o ile jest to spółka czysta tzn. taka, która nie ma żadnych zobowiązań wobec pracowników, urzędów czy kontrahentów.

Wsparcie prawnika jest nieodzowne!

Pomimo szeregu ułatwień, które od czasu do czasu wprowadzają polscy prawodawcy, powołanie nowej spółki i nadanie jej pełnej zdolności do podjęcia działalności gospodarczej (z wszystkimi obowiązkowymi wpisami do rejestrów włącznie) wymaga czasu, solidnych przygotowań i pomocy prawnej. Podobnie wygląda kwestia przejęcia spółki gotowej – spełnienie wymogów formalnych i prawnych bez naruszeń obowiązków zapisanych w ustawach, wymaga zaangażowania w transakcję wykwalifikowanych prawników.

Współcześnie istnieją kancelarie prawne specjalizujące się w obrocie spółkami, a to pozwala na dodatkowe ograniczenie kosztów zakupu spółek i znaczące przyspieszenie realizacji transakcji.

 

Skrót, o czym jest ten artykuł?

Spółka z oo, spolka zoo, gotowe spółki, udziały w spółce z o.o, gotowa spółka z o.o., gotowe spółki warszawa, gotowa spółka, gotowe spółki z o.o. itp.

Mam nadzieję, że pierwszy z artykułów na naszej stronie przypadnie Wam do gustu, zapraszam do dalszego czytania!

1 Comment

  1. Henryk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 − jeden =