Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

niedziela

20

Lipiec 2014

1

COMMENTS

Jak sprzedać spółkę z o.o. i jak ją kupić bez ryzyka?

Written by , Posted in Spółki z o.o.

Pieniądze

Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż

Obrót spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form aktywności biznesowej i podlega tym samym prawom, co inne rodzaje działalności. Rynek obrotu gotowymi spółkami rozwija się bardzo dynamicznie i obecnie sprzedaż spółki lub jej kupno nie stwarzają większych problemów.

Spółka

Co wpływa na podaż i popyt?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z powołaniem do życia nowej osoby prawnej. Odrębnego bytu, który istnieje do momentu likwidacji, wymagającej przeprowadzenia szeregu procedur ściśle określonych przepisami prawa. W sytuacji, gdy spółka nie podejmie aktywnej działalności lub działalność okaże się niedochodowa, jej istnienie może okazać się zbędnym balastem dla właścicieli, a konieczność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego utrudnia pozbycie się tego obciążenia. W takich warunkach najrozsądniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż spółki.

Kupno spółki, nawet zadłużonej, również uzasadnia interes ekonomiczny nabywcy. Spółki kupowane są najczęściej w celu realizacji konkretnych zamierzeń gospodarczych: udziału w przetargu, wystąpienia o dotacje unijne lub możliwie szybkiego rozpoczęcia działalności w formie spółki prawa handlowego. W każdym z tych przypadków powołanie do życia nowej spółki wiązałoby się z niepotrzebną stratą czasu, toteż najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup już istniejącego podmiotu.

Jak sprzedać spółkę z o.o?

Należy znaleźć nabywcę. Oznacza to konieczność nawiązania kontaktu z taką osobą fizyczną lub prawną, która byłaby zainteresowana kupnem konkretnego podmiotu – z całą jego historią i potencjalnymi obciążeniami. Jak łatwo się domyślić cały proces wymaga czasu i sporego zaangażowania. W praktyce gotowość sprzedaży spółki najwygodniej jest zgłosić odpowiednim podmiotom tj. firmom specjalizującym się w obrocie spółkami.

Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż

Pośrednicy w obrocie spółkami zajmują się pełną obsługą transakcji kupna – sprzedaży starając się wzbogacać działalność o dodatkowe elementy. Należą do nich najczęściej:

  • zakładanie spółek i przeprowadzenie pełnego procesu ich rejestracji w celu sprzedaży,
  • wynajem wirtualnych biur i siedzib,
  • pełna obsługa prawna, księgowa i podatkowa spółek będących przedmiotami obrotu.

PieniądzeKupno – sprzedaż gotowych spółek

Gotowość oznacza pełną zdolność do natychmiastowego podjęcia działalności gospodarczej. Spółki te są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, mają nadany numer NIP i REGON, a niejednokrotnie są też zgłoszone jako podatnicy VAT UE.
W obrocie gospodarczym dostępne są zarówno spółki czyste (utworzone w celu sprzedaży lub takie, które nie podjęły regularnej działalności), jak i spółki z historią – w tym podmioty zadłużone.

Przebieg transakcji

Kupno – sprzedaż spółki z o.o. Wymaga zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży udziałów. Oznacza to konieczność osobistego stawiennictwa obydwu stron transakcji, jednak kancelarie świadczące usługi pośrednictwa dopuszczają również możliwość korespondencyjnego załatwienia wszystkich formalności (wymaga to udzielenia pełnomocnictw) co wydłuża nieco czas transakcji ze względu na konieczność przekazywania dokumentów na odległość (pośrednictwo kuriera).

Transakcja wymaga też przekazania pełnej dokumentacji spółki będącej jej przedmiotem. Nabywca otrzymuje komplet dokumentów rejestracyjnych, księgowych i wszystkich zeznań podatkowych złożonych do dnia zakupu udziałów.
W przypadku spółek z historią tj. takich, które aktywnie prowadziły działalność, konieczne jest wcześniejsze upewnienie się co do ich faktycznej sytuacji finansowej, istnienia lub braku zaległości podatkowych oraz zobowiązań wobec pracowników czy kontrahentów. Zakup takich podmiotów wymaga w praktyce przeprowadzenia pełnego lub skróconego audytu due dilligence, czyli fachowego przeanalizowania faktycznej sytuacji prawnej, ekonomicznej i podatkowej przejmowanego podmiotu.

Po zakończeniu wszystkich czynności przygotowawczych przeprowadzenie samej transakcji zajmuje nie więcej niż kilka godzin. Gotowe spółki z o.o. z czystą historią lub nabyte wcześniej i dokładnie sprawdzone przez pośredników dostępne są bardzo szybko, bo czas trwania czynności przygotowawczych ograniczony jest do minimum.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o.

Gdy potrzebne są zmiany

Gotowe spółki nie zawsze w stu procentach spełniają oczekiwania nabywcy. W takich przypadkach można od razu dokonać niezbędnych zmian w umowie, nazwie spółki, adresie siedziby czy zakresie działalności.

Po zakończeniu całej procedury – niezależnie od tego, czy doszło do zmian w umowie spółki, czy też nie – konieczne jest dokonanie zgłoszeń aktualizacyjnych w odpowiednich urzędach. Nabywcy udziałów korzystający z pośrednictwa wyspecjalizowanych kancelarii najczęściej otrzymują niezbędną pomoc proceduralną w ramach wykupionego pakietu usług. Pozostali właściciele muszą samodzielnie dokonać aktualizacji wymaganych przepisami prawa.

Z chwilą sprzedaży udziałów dotychczasowy właściciel spółki przekazuje wszystkie swoje prawa i obowiązki nabywcy. Z chwilą ich otrzymania nabywca może natychmiast podjąć planowaną działalność.

Źródła: EGospodarka.pl, E-Prawnik.pl

1 Comment

  1. Tadek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − dwa =