Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

środa

6

Sierpień 2014

1

COMMENTS

Krok po kroku. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Written by , Posted in Spółki z o.o.

Pieniądze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dopuszczalnych form rejestracji prawnej przedsiębiorstw. Jako spółka handlowa regulowana jest przez przepisy kodeksu spółek handlowych, a działania księgowe muszą być prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

SpółkaTo, co wyróżnia ten model firmowy od innych to odpowiedzialność majątkowa wspólników względem wierzycieli. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki majątkiem prywatnym, a jedynie kapitałem wniesionym na początku działalności, podbudowanym zyskami, okresową regulacją wkładów. Szczególnie korzystny jest dla osób, które decydując się na wspólnictwo, dysponują zróżnicowanym majątkiem, a co za tym czasem idzie, wkładem początkowym. Spółka z.o.o. zapewnia im relatywnie sprawiedliwą formę czerpania korzyści z działań handlowych oraz ponoszenia ich konsekwencji.

Umowa o założeniu spółki

Zakładanie spółek opiera się na umowach sporządzonych w formie notarialnego aktu. Według kodeksu handlowego do rejestracji potrzebny jest jeden lub kilka podmiotów, którymi mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. To, co może zniechęcać niektórych do wyboru tej formy prowadzenia firmy, to konieczność uiszczenia przez wspólników całego kapitału zakładowego. Trzeba to zrobić, zanim nastąpi rejestracja spółki z o.o.. W rzeczywistości jednak to ten wymóg gwarantuje później wspólnikom nienaruszalność ich majątku prywatnego, a minimalny przewidziany w kodeksie kapitał wynosi 5000 złotych. Wydaje się, że to niewygórowana kwota, zwłaszcza w przypadku kilku wspólników. Ci wpłacając określoną kwotę kapitałową, nabywają tym samym udziały spółki. Przepisy regulują także wysokość minimalnego, pojedynczego udziału. Nie może on być mniejszy niż 50 złotych. Informacje o wysokości udziałów poszczególnych wspólników muszą znaleźć się w umowie, która ponadto powinna zawierać informacje dotyczące:

  • klasyfikacji przedmiotu działalności opartej na Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2007 roku,
  • siedzimy spółki,
  • czas trwania spółki w przypadku firm czasowych.

Od wysokości kapitału zakładowego zależeć będzie opłata notarialna naliczana za sporządzenie umowy oraz przygotowanie odpisów (6 zł za stronę odpisu). Maksymalne kwoty ujęte zostały w aktualizowanej corocznie Taksie Notarialnej.

Rejestracja w KRS

PieniądzeW celu finalnego założenia spółki z umowę dostarczyć trzeba do Krajowego Rejestru Sądowego. Od 2009 roku zakładanie spółki z o.o. może odbywać się również przez internet, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a tradycyjną formę rejestracji zaczęła obowiązywać przyspieszająca działania zasada „jednego okienka”. Dla wnioskodawcy oznacza to, że nie będzie musiał zanosić do różnych instytucji zdublowanych dokumentów, bo komunikacje odbędzie wewnątrz podmiotów administracyjnych. Do KRS-u dostarczyć trzeba również odpowiednie wnioski (wniosek o wpis lub zmianę REGON, zgłoszenie płatnika składek, zgłoszenie aktualizacyjne do urzędu skarbowego) oraz opłatę, która w tym przypadku także zależy od wysokości kapitału przedsiębiorstwa, ale obejmują też stałą opłatę za pierwszy wpis – 500 złotych. Podobną kwota wymagana jest do rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podatek od czynności cywilno-prawnych zostaje pomniejszony o koszty sporządzenia umowy i wyżej wymienionych opłat. Wynosi 0,5 procent wysokości kapitału zakładowego. KRS poprosi też o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym zarejestrowana została działalności spółki.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Ostatnim etapem rejestrowania spółek jest zgłoszenie ich do sądów rejestrowych. Według kodeksu powinno odbyć się to w ciągu trzech roboczych dni od rejestracji w KRS. Tutaj też wszystko odbywa się według zasady „jednego okienka”, dlatego to sąd komunikuje się z urzędem skarbowym, dopełniając czynności administracyjno-prawnych. Cały proces może trwać nawet 14 dni, choć zależny jest od stopnia obłożenia sprawami konkretnego sądu. W tym czasie warto założyć rachunek bankowy dla spółki, bez którego nie uzyska się pełnej zdolności prawnej. Jego numer zaktualizować trzeba też w urzędzie
skarbowym.

Źródła:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_z_ograniczon%C4%85_odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85
  • http://poradnik.wfirma.pl/-jakie-koszty-przy-zakladaniu-spolki-z-o-o
  • https://ems.ms.gov.pl/
  • http://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/spolka-zoo/

1 Comment

  1. Krzysiek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem − 4 =