Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

piątek

15

Sierpień 2014

1

COMMENTS

Kupno spółki z o.o. – po co, jak i dla kogo?

Written by , Posted in Spółki z o.o.

Spółka z o.o.
Spółka z o.o.

Spółka z o.o.

Zakup gotowej spółki pozwala na zaoszczędzenie czasu, którego wymaga powołanie do życia nowego podmiotu, może też okazać się nieco tańszy. Niewątpliwą zaletą takiej operacji jest fakt, iż gotowa spółka posiada pełną osobowość prawną, jest wpisana do wszystkich podstawowych rejestrów, zarejestrowana w urzędach i w pełni gotowa do natychmiastowego podjęcia działalności.

Spółka gotowa – co to oznacza?

Pod pojęciem gotowej spółki należy rozumieć taką osobę prawną, która widnieje w KRS, ma całkowicie opłacony kapitał zakładowy oraz nadane numery statystyczne i podatkowe – REGON, NIP i opcjonalnie status zarejestrowanego podatnika VAT UE.

Transakcja kupna – sprzedaży

Zakup spółki z o.o. wymaga podpisania umowy kupna – sprzedaży udziałów. Umowa ma formę aktu notarialnego. Transakcja obliguje też dotychczasowych właścicieli spółki do przekazania nowemu właścicielowi dokumentów rejestracyjnych i operacyjnych z pełną dokumentacją księgową włącznie i zaświadczeniami potwierdzającymi fakt niezalegania z płatnościami wobec ZUS oraz brak zaległości podatkowych.

W praktyce najlepszymi przedmiotami transakcji są spółki, które mają czyste konto – nie zatrudniają pracowników oraz nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami wobec partnerów handlowych.

W obrocie spółkami pojawiają się również spółki zadłużone, jednak ich kupno bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego zawsze obarczone jest ryzykiem. Zbycie udziałów w takiej spółce wiąże się z konkretnymi korzyściami dla dotychczasowych właścicieli, jednak nowi nabywcy powinni podejść do transakcji bardzo ostrożnie.

Wystarczy jeden dzień

Wyspecjalizowane kancelarie prawnicze załatwiają wszystkie formalności już w ciągu jednego dnia, pod warunkiem, iż transakcja zostanie wcześniej dobrze przygotowana. Część z nich umożliwia sfinalizowanie kupna spółki z o.o. drogą korespondencyjną, co nieznacznie wydłuża czas operacji.

Zmiany

Wskutek przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży zmieniają się właściciele (udziałowcy) spółki. Konieczne jest też:

  • powołanie nowego zarządu,
  • wskazanie osób mających prawo do reprezentacji spółki i sposobu jej reprezentowania,
  • zmiana siedziby i rachunku bankowego.

Jeśli istnieje taka potrzeba można też zmienić nazwę firmy, zmodyfikować (w dowolnym zakresie) umowę spółki oraz dokonać zmian w zakresie działalności.
Kupno spółki z o.o. wymaga zaktualizowania danych widniejących w krajowym rejestrze sądowym oraz wpisów aktualizacyjnych w rejestrach statystycznych i podatkowych – wszystkie te czynności prawne wchodzą (opcjonalnie) w skład pakietów usług kancelarii specjalizujących się w obrocie spółkami.

Dla kogo zakup?

PieniądzePowołanie do życia nowej spółki wymaga czasu – może trwać nawet kilka tygodni, choć w sprzyjających okolicznościach czas ten udaje się skrócić. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą (lub chcą) czekać z uruchomieniem działalności. Pośpiech może wynikać z konieczności utworzenia spółki celowej w związku z planowanym udziałem w przetargu lub staraniem się o unijne dofinansowania – w takich wypadkach nie można pozwolić sobie na zbędną zwłokę.

Ogromnym plusem gotowych spółek z o.o. jest fakt ich istnienia od dłuższego — spółki wystawiane na sprzedaż legitymują się z dłuższą lub krótszą historią. O dofinansowania unijne mogą występować podmioty nie starsze niż jedno lub dwuletnie, ale i dłuższy czas istnienia przemawia na korzyść firmy np. w sytuacji ubiegania się o jakieś kontrakty.

Transakcje kupna – sprzedaży spółek są bezpieczne pod warunkiem zachowania pełnej staranności przez obsługujące je kancelarie – w praktyce rzadko zawiera się je bez pośredników, którzy oferując pełną obsługę prawną i szereg udogodnień organizacyjnych szybko i sprawnie doprowadzają do ich finalizacji.

Źródła: EGospodarka.pl, E-Prawnik.pl

1 Comment

  1. Adam Z.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 8 = dwanaście