Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

środa

27

Sierpień 2014

3

COMMENTS

Co robić kiedy dłużnik nie płaci.

Written by , Posted in Windykacja

inwestowanie w fundusze

Nie rzadko dzieje się tak, iż ktoś nie wywiązuje się z spłacania należności finansowych. W takiej sytuacji mamy do czynienia z oszustwem, przy którym poszkodowany ma prawo do roszczeń windykacyjnych.

Zatem co oznacza termin windykacja i kim jest windykator długów?
Termin „windykacja” ma swoje pochodzenie z łacińskiego słowa „vindico”, oznacza ono „karać, uwalniać, pomścić”. Natomiast w prawie rzymskim istniało słowo „rei vindicatio” – co można przetłumaczyć jako „roszczenie windykacyjne”.

Zatem windykacja ma za cel dążenie do odzyskania majątku będącego w posiadaniu osoby do tego nie nieuprawnionej.

Skuteczna windykacja należności

Skuteczna windykacja należności przebiegać musi jednak w określonych normach, oraz przy zastosowaniu środków, które są regulowane według obowiązujących przepisów prawnych.

windykacja twarda

Obecnie, z dużym powodzeniem, ściąganiem długów zajmują się firmy windykacyjne. Osoby w danej firmie, które mają za zadanie odzyskiwanie należności, muszą wykazywać się istotnymi umiejętnościami. Aby dana windykacja należności była skuteczna, osoba na tym stanowisku musi być energiczna, być dobrym negocjatorem, cechować się opanowaniem i nienaganną komunikatywnością.

W tym zawodzie liczy znajomość zagadnień prawnych, finansów i ekonomii. Bardzo istotne jest także dobre podejście psychologiczne.

Międzynarodowe firmy windykacyjne

Firmy windykacyjne mogą prowadzić działania na terenie kraju, bądź poza jego granicami. Windykacja międzynarodowa to całkiem dobrze rozwinięta gałąź ściągania wierzytelności. Takich firm pomagających odzyskać należność poza granicami Polski jest obecnie coraz więcej, szczególnie po otwarciu granic unijnych. Jednak takie działania windykacyjne wiążą się z wyższymi kosztami.
Dzieje się tak dlatego, iż windykacja międzynarodowa jest niewątpliwie bardziej skomplikowana. Każde zlecenie musi być indywidualnie rozpatrzone, ponieważ każda sprawa to indywidualny przypadek. Zdecydowanie konieczna jest tu dobra znajomość regulacji w poszczególnych krajach.

Polubowna i sądowa windykacja należności

WindykacjaSam proces windykacji można podzielić na:polubowną, oraz sądową.
Polubowna windykacja, tak zwana inaczej przedsądowa, polega na polubownym nakłonieniu dłużnika do spłaty należności. Na tym etapie ważny jest odpowiedni kontakt z dłużnikiem oraz do zawarcia stosownej ugody, która w efekcie doprowadzi do spłaty należności. Takie polubowne odzyskiwanie należności może być przeprowadzane w dwojaki sposób – albo zdalnie, albo osobiście.

Bez osobistego kontaktu windykator działa za pomocą wysyłania wezwań i pism, bądź telefonicznie

Osobiste spotkania z dłużnikiem mają na celu mediację między dłużnikiem a wierzycielem, oraz rychłe oprowadzenie do zwrotu wierzytelności.
Windykacja sądowa, jest ostatecznością i wdrażana jest kiedy polubowne metody odzyskania majątku nie przynoszą rezultatów.

Metodę sądową stosuje się w momencie, kiedy dłużnik nie wykazuje żadnej chęci współpracy i mediacji. W toku windykacji sądowej uzyskuje się sądowy wyrok i nakaz zapłaty.

Aby bez stresu odzyskać należności, trzeba przede wszystkim wybrać dobrą firmę windykacyjną. Ich adresy bez kłopotu można znaleźć w internecie, a także w lokalnych gazetach. Przed wyborem danej firmy należy przede wszystkim zebrać możliwie jak najwięcej informacji i opinii na jej temat, i zapoznać się z wachlarzem oferowanych usług.

Z pomocą przyjdzie tu internet, znaleźć można tu wiele istotnych informacji, oraz z powodzeniem można poczytać o doświadczeniach innych klientów, mających doświadczenia z daną firmą. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma windykacyjna nie posiada negatywnych opinii, oraz informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu, oraz sprawdzić aktualność wpisów w KRS.

Dobra firma windykacyjna w szybki i skuteczny sposób odzyska należności, a kompleksowość działań pomaga Klientom wyjść bez stresu z trudnej sytuacji.

W skrócie, o czym jest artykuł?

  • Skuteczna windykacja należności,
  • Windykacja międzynarodowa,
  • Odzyskiwanie należności,
  • Zarządzanie wierzytelnościami
  • Sekurytyzacja wierzytelności

3 komentarze

  1. Mariusz
  2. Yrek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem − 3 =