Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

poniedziałek

15

Grudzień 2014

3

COMMENTS

Kredyt dla spółki z o.o. – jak i gdzie się o niego ubiegać?

Written by , Posted in Spółki komandytowe, Spółki z o.o.

inwestowanie w fundusze

Wielu przedsiębiorców, tworzących różne rodzaje spółek, w pewnym momencie rozwoju firmy staje przed koniecznością podjęcia decyzji o dodatkowych źródłach finansowania w postaci kredytów.

Spółka z o.o. a spółka komandytowa

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu jest łatwiejsze w przypadku spółek, w których tego rodzaju zobowiązania nie będą ściągane z majątku współwłaścicieli danej spółki. Dlatego sp z oo spółka komandytowa jest wyjątkiem. Współwłaściciele takiej spółki już na etapie jej zakładania mają świadomość, że nie posiadają wystarczającej ilości środków na finansowanie rozwoju spółki, zatem na ten cel będą zaciągać kredyty. Jednocześnie każdy z właścicieli takiej spółki ma świadomość, że będzie ponosił odpowiedzialność finansową i stanie przed koniecznością spłacania takiego kredytu z majątku własnego, gdyby firma nie posiadała wystarczającej ilości środków finansowych na spłatę własnych zobowiązań.

W przypadku spółek z o.o. spółek komandytowych, które będą zawarte pomiędzy osobami fizycznymi, nie istnieje obowiązek opodatkowania dochodów firmy podatkiem CIT. Taki rodzaj spółki bardzo często jest zawierany przez komplementariuszy, którzy mogą wnieść kwoty w różnej wysokości na etapie tworzenia spółki. W przypadku spółki komandytowej suma komandytowa stanowi górny zakres odpowiedzialności spółki w przypadku pojawienia się długów ze strony spółki.

 

Pieniądze

Jak efektywnie prowadzić spółkę z o.o.?

Już na etapie rozważań różnych rodzajów spółek z o.o. pojawia się pytanie, jak prowadzić spółkę z o.o., żeby przynosiła ona wymierne dla jej właścicieli zyski. Na etapie tworzenia spółki warto zadecydować o wysokości kapitału zakładowego, co w przyszłości ograniczy możliwość odpowiadania za zobowiązania spółki. Kredyt dla spółki z o.o. w przypadku wniesienia kapitału zakładowego, który na etapie rejestracji może wynosić co najmniej 5000 zł, będzie mógł być windykowany w przypadku jego niespłacania jedynie z majątku spółki, przy czym sam majątek spółki ograniczony jest wysokością wniesionego kapitału zakładowego.

Kredyt dla spółki z o.o. – trudna inwestycja?

Oczywiście wysokość kapitału zakładowego może być zwiększona. W przypadku spółki z o.o. za długi spółki odpowiada sama spółka, a nie jej właściciele, którzy ją stworzyli i już na etapie tworzenia podpisali umowę w postaci aktu notarialnego. Za zarządzanie spółką z o.o. odpowiada prezes, przy czym prezes powoływany jest przez zarząd. Osoba prezesa nie musi być w żaden sposób powiązana z właścicielami spółki. Sam zarząd spółki może liczyć co najmniej jednego współwłaściciela, przy czym w zarządzie mogą się również pojawiać osoby spoza grona właścicielskiego spółki.

kredytKodeks spółek handlowych określa formy aktywności zarządu spółki. I tak zarząd spółki odpowiada za jej reprezentowanie na zewnątrz, w tym za podpisywanie różnych dokumentów i przyjmowanie oświadczeń woli oraz odpowiada za podejmowanie decyzji o znaczeniu gospodarczym. Jednocześnie każdy z członków zarządu powoływany jest na czas trwania kadencji, a zakres odpowiedzialności członków zarządu reguluje jednocześnie Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki z o.o.

To właśnie zapisy pochodzące z umowy spółki regulują, w jakim zakresie prezes i członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania finansowe spółki, w tym także za zaciąganie kredytów inwestycyjnych oraz na sfinansowanie bieżącej działalności. Może się zdarzyć, że kredyty na większe kwoty będą wymagały zgody Rady Nadzorczej spółki. Warto także pamiętać, że jeśli zaciągany kredyt – w przypadku spółki z o.o. – przekracza kwotę kapitału zakładowego o połowę, to zgoda na jego zaciągnięcie będzie wymagała również zgody wszystkich członków zarządu lub wspólników, w zależności od zapisów w umowie spółki. Przy niższych kwotach decyzję o podpisaniu umowy kredytowej podejmuje najczęściej sam prezes zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć × = 27