Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

czwartek

18

Grudzień 2014

1

COMMENTS

Rodzaje spółek na rynku polskim – wszystko o spółkach akcyjnych

Written by , Posted in Spółki jawne, Spółki komandytowe, Spółki z o.o.

Spółka z o.o.

Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy, oprócz możliwości zarejestrowania działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, mogą również prowadzić działalność w ramach kilku rodzajów spółek.

Najważniejsze informacje na temat spółek, przede wszystkim akcyjnych

 

Wszystko o spółkach, a więc rodzaje spółek oraz sposób ich tworzenia, regulowane jest przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Z punktu widzenia ekonomii spółki dzieli się na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek kapitałowych zaliczane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, zaś wszystkie inne rodzaje spółek są spółkami osobowymi (mowa o spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych).

Charakterystyka spółek cywilnych

Spółka cywilna może być zawierana przez osoby fizyczne, jak i prawne. Założenie spółki cywilnej w praktyce oznacza wspólne prowadzenie działalności przez osoby lub firmy, które wniosą porównywalne wkłady, choć nie muszą to być wkłady pieniężne. Za długi spółki cywilnej odpowiadają solidarnie wszyscy jej właściciele, także majątkiem własnym. Z punktu widzenia podatkowego spółka cywilna daje możliwość wyboru rodzaju opodatkowania, ponieważ ten rodzaj działalności nie ma formy prawnej.

spolka-jawnaSpółka jawna regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych i może być również stworzona przez kilku właścicieli. Chociaż jeden właściciel musi się pojawić w nazwie firmy, a jej powstanie jest potwierdzane podpisaniem umowy w postaci pisemnej. Spółka jawna musi być również zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jawna, podobnie jak spółka cywilna, również nie posiada formy prawnej, jednak w odróżnieniu od spółek cywilnych w przypadku windykowania długów w pierwszej kolejności są one ściągane z majątku spółki, a dopiero potem – z majątku właściciela.

Rodzaje spółek, spółki partnerskie

Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki, którą mogą utworzyć jedynie osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej i jednocześnie wykonujące wolne zawody. Jej działanie również reguluje Kodeks spółek handlowych i podobnie jak spółka cywilna i jawna także spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. W nazwie spółki partnerskiej pojawia się nazwisko przynajmniej jednego partnera oraz dopisek „i partner” lub „i partnerzy”. Partnerzy odpowiadają majątkiem własnym jedynie w przypadku kredytów czy zobowiązań finansowych, które nie są bezpośrednio związane z koniecznością wykonywania wolnego zawodu. W przypadku spółek partnerskich może być powołany zarząd spółki.

WindykacjaSpółka komandytowa może być zawierana przez kilku wspólników, przy czym nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza musi się pojawić w nazwie spółki. Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a sama spółka rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Działalność spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych, a do jej prowadzenia potrzebna już jest pełna księgowość.

Wszystko o spółkach z o.o.

Spółka z o.o. ma już osobowość prawną, dlatego wykorzystuje się tutaj do rozliczeń pełną księgowość. Taką spółkę może stworzyć kilku właścicieli, którzy muszą podpisać ze sobą umowę w postaci aktu notarialnego. Do rejestracji spółki w KRS potrzebne jest również wniesienie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł. Do wysokości kapitału zakładowego można dokonywać windykacji i to jedynie z majątku spółki. Za działanie spółki z o.o. odpowiada prezes, powołany przez zarząd spółki.

Pod wieloma względami spółka akcyjna charakterystyka jest bardzo zbliżona do spółki z o.o., przy czym do jej zarejestrowania potrzebny jest kapitał w wysokości co najmniej 100 000 zł. Status spółki akcyjnej jest podpisywany w formie aktu notarialnego, zaś do reprezentowania spółki uprawnienia ma jedynie zarząd, powoływany przez radę nadzorczą. Spółka akcyjna może pozyskiwać fundusze na własną działalność poprzez emisję obligacji lub akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− dwa = 5