Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

poniedziałek

2

Luty 2015

3

COMMENTS

Zakres ubezpieczeń oraz ich rodzaje – oc, rodzinne, studenckie, rolnicze

Written by , Posted in Ubezpieczenia

obowiązkowe ubezpieczenie rolników

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, które możemy podzielić między innymi: ze względu na długość trwania umowy lub zakres ewentualnego odszkodowania. Jednakże, jedną z najważniejszych kategorii ubezpieczeń są tak zwane ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znane także jako popularne ubezpieczenia OC. Takie ubezpieczenia są nietypowe ze względu na prawny obowiązek ich posiadania.

Ubezpieczenia, obowiązkowe czy dobrowolne?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nie dotyczy jedynie kierowców. Najlepszym tego przykładem jest obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Samo prowadzenie działalności rolnej, wymaga posiadania trzech obowiązkowych ubezpieczeń, w tym, wspomnianego ubezpieczenia rolnika. Warto tutaj zauważyć, że zakres obowiązywania tego ubezpieczenia jest wyjątkowo duży. Prawo do ewentualnego odszkodowania posiada nie tylko ubezpieczony rolnik, ale także każda osoba, która doznała szkody powiązanej z prowadzeniem przez winowajcę działalności rolniczej. Jest to niezwykle ważne, albowiem bardzo często powstałe szkody są dość poważne, w związku z czym rolnik nie byłby w stanie pokryć ich kosztów. Jeśli chodzi o specyfikę tego ubezpieczenia, jest ona dość zbliżona do OC dotyczącego samochodów. Umowa jest aktualna przez 12 miesięcy, a obowiązek jej posiadania obowiązuje od pierwszego dnia od momentu objęcia danego gospodarstwa w posiadanie. Warto zauważyć, że samo ubezpieczenie jest korzystne dla rolnika. Należy tutaj wspomnieć, iż zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie każdemu, kto ucierpiał wskutek prowadzenia działalności rolnej. Jest to niezależne od rodzaju poniesionej szkody, może to równie dobrze być uszczerbek na zdrowiu, jak i straty materialne (np. uszkodzony samochód). Jako ciekawostkę możemy dodać, iż istnieje górna granica wysokości odszkodowania – w przypadku szkód doznanych przez osoby fizyczne, jest to 5 mln euro, w przypadku szkód na mieniu – 1 mln euro. Jeżeli więc działalność rolnicza spowoduje większe straty, zakład ubezpieczeń nie będzie już zobowiązany do wypłaty większego świadczenia.

Ubezpieczenia: grupowe, dla studenta, rolnika i członków rodziny

ubezpieczenie dla studentaJak już wspomnieliśmy, ubezpieczenia OC są obowiązkowe. Jednakże, istnieją także ubezpieczenia nieobowiązkowe, których posiadanie jest zależne jedynie od woli danej osoby. Pomimo tego, warto zapoznać się z ofertą takich ubezpieczeń, gdyż ich posiadanie może nam przynieść wiele korzyści.

Przytoczymy tutaj przykład studentów. Ubezpieczenie dla studenta porusza trzy bardzo ważne kwestie, są to:

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to bardzo ważny rodzaj ubezpieczenia, który chociaż nie jest obowiązkowy, zdecydowanie jest warty posiadania. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, iż życie codzienne obfituje w różne nieszczęśliwe wypadki. Oparzenia, złamania oraz inne różnorakie urazy mogą być poważnym problemem. Dlatego też, jeśli chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo od takich następstw, zalecane jest posiadanie wspomnianego rodzaju ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia, jak sama nazwa wskazuje, nakłada na ubezpieczyciela obowiązek pokrycia kosztów leczenia szpitalnego. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje zarówno koszty samego leczenia (koszty lekarstw, wizyt u lekarzy itd.), ale również transport chorego do kraju, jeśli sytuacja wymagająca leczenia miała miejsce poza granicami naszego kraju.
  • Ostatnim jest już omówione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), którego zadaniem jest pokrycie szkód, wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną.

Posiadanie takiego ubezpieczenia zapewni nam bezpieczeństwo w czasie studiów. Będzie obowiązywało zarówno na samej uczelni, jak i w czasie różnorakich praktyk oraz staży.

Ubezpieczenie członków rodziny

obowiązkowe ubezpieczenie rolnikówInnym typem ubezpieczenia jest ubezpieczenie członków rodziny. Jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który pozwala członkom rodziny osoby ubezpieczonej, korzystać z należnego jej świadczenia. Takie ubezpieczenie umożliwia objęcie swoim zakresem jedynie najbliższą rodzinę, czyli dzieci oraz współmałżonka. Jest to wyjątkowo korzystny rodzaj ubezpieczenia, którego posiadanie przez jedną osobę, gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim najbliższym członkom rodziny.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny wykonuje się przy pomocy druku ZUS ZCNA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery × 5 =