Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

wtorek

7

Kwiecień 2015

7

COMMENTS

Co nowego w składkach ZUS w 2015 roku?

Written by , Posted in Ubezpieczenia

Ubezpieczenie

Składki zdrowotne co roku wzrastają. Nie jest dziwne zatem, że wiele osób, a w szczególności tych, którzy na przykład ubezpieczenie chorobowe mogą opłacać dobrowolnie, szuka oszczędności. Zdarza się również, że nawet ci, którzy powinni opłacać składki nie robią tego, lub robią to nieregularnie. To, czy postępują słusznie przestaje być tylko kwestią indywidualną.

Jak wzrosła składka ZUS 2015?

Już od września zeszłego roku było wiadomo, że przelew do ZUS miesięcznych składek zdrowotnych wzrośnie. Oficjalnie do wiadomości publicznej podano, jaka to kwota zarówno roczna jak składająca się na nią składka miesięczna, dwudziestego stycznia 2015 roku w godzinach popołudniowych.

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego dotyczył przeciętnego wynagrodzenia, jakie było wypłacane w Polsce w ostatnim kwartale roku 2014. Kwota ta wynosiła 4139,42 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mówiącymi o tym, że podstawa rocznej składki ZUS wynosi siedemdziesiąt pięć procent tej kwoty, składka ZUS wynosi w roku 2015 3104,57 zł. To oznacza, że składka miesięczna wynosić będzie 279,41 zł miesięcznie. Tegoroczna podwyżka wynosi więc dokładnie 9 zł i jeden grosz więcej aniżeli w roku poprzednim.

Jak płacić składkę?

obowiązkowe ubezpieczenie rolnikówProblemem jeśli chodzi o same składki ZUS nie jest wcale przede wszystkim ich kwota, lecz również sposób zapłaty. Możliwie jest dokonanie tego na dwa sposoby. Jednym z nich jest przelew, drugim wpłata gotówkowa za pomocą specjalnego druku. W obu przypadkach ważne jest, aby dostarczyć do urzędu wszystkich niezbędnych informacji. W przypadku niezastosowania odpowiedniego druku ZUS może nie naliczyć wysokości składki.

Dlatego dokonując wpłaty przez Urząd Pocztowy należy poprosić o specjalny przelew do ZUS druk. Zawiera on pola gdzie należy wpisać numer rachunku bankowego ZUS odpowiadającego składkom zdrowotnym lub Fundusz Pracy. Pole oznaczone literami W/P należy zostawić puste. Polami, które wypełnia podatnik są kwota oraz własny numer rachunku bankowego i oczywiście kwota pieniężna słownie. W druku posługiwać się można pełnym imieniem lub nazwiskiem lub ich nazwą skróconą podaną wcześniej przez ZUS. Podać należy również własny NIP, oraz drugi identyfikator, którym jest PESEL lub REGON. Ważne jest określenie typu wpłaty oraz numeru deklaracji, oraz numer decyzji, umowy, tytułu wykonawczego. Nie dotyczy comiesięcznych składek.

Serwisy internetowe banków posiadają specjalne formularze za pomocą których dokonuje się płatności. W przypadku przelewu prosto z konta należy pamiętać aby podać prawidłowy numer konta, odpowiedzialnego za daną sekcję działań ZUS.

Również należy podać NIP i inny numer identyfikacyjny, którym jest albo PESEL albo REGON. Należy określić także typ wpłaty za pomocą odpowiedniej litery. Najczęściej jest to S – składka miesięczna. Numer deklaracji dotyczy tego, czy jest to poprawka do pierwszej czy nowa deklaracja. Pole „deklaracja” to miejsce na wpisanie danych dotyczących jej – miesiąca w formie cyfr, na przykład 112012 (opłata za listopad w grudniu 2012).

Monitoring NFZ 2015

UbezpieczenieO ile zwiększenie składek ZUS 2015 nie jest dla nikogo specjalnym zaskoczeniem, to pewien niepokój może budzić fakt, że NFZ od początku roku sprawdza, kto nie płaci regularnie. Wielu przedsiębiorców nie robi tego regularnie. Straty z tego powodu wynoszą już nawet 7 miliardów złotych.

Do tej pory NFZ nie miał dostępu do tego typu informacji. Jedyne o czym się dowiadywał, to ilość pieniędzy, które wpłynęły do ZUS z wpłat podatników. Wszystko zmieniło się wraz z początkiem roku 2015. Od tej pory ZUS musi przekazywać wszystkie informacje na bieżąco.

Niektórych niepokoi to działanie oraz dziwi fakt wystąpienia takich zmian. Eksperci uspokajają, że nie ma powodów do obaw, ponieważ to wyłącznie zmiana kosmetyczna. NFZ nie ma żadnych prawnych podstaw aby wykorzystać otrzymane w ten sposób informacje do ściągnięcia długu od osób, które zalegają z wpłatami. Oczywiście będzie tak dotąd dopóki nie zostaną wprowadzone żadne inne ustawy. A jak pokazuje życie często tak właśnie się dzieje…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 − cztery =