Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

piątek

12

Czerwiec 2015

0

COMMENTS

Składka zdrowotna w 2015 roku

Written by , Posted in Ubezpieczenia

Zgodnie z obowiązująca w Polsce ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. w naszym kraju funkcjonuje system opieki zdrowotnej obejmujący większość populacji. Nie byłoby jednakże możliwe utrzymywanie takiego systemu, gdyby nie comiesięczna obowiązkowa danina, przekazywana na ten cel przez osoby osiągające dochody. Dzięki niej budżet państwa, a w ślad za nim służba zdrowia, mają zapewniony dopływ środków na sfinansowanie całego systemu.

Istotą tego systemu jest jego obligatoryjność, i to rozumiana dwukierunkowo. Po pierwsze obligatoryjność podlegania mu w sensie obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bez względu na to czy korzystamy z bezpłatnej służby zdrowia, czy też nie, a nawet jeśli posiadamy indywidualne, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, to i tak jesteśmy zobowiązaniu do opłacania takiej składki. Jest to nasz obowiązek, od którego nie ma wyjątku, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego, wydanym w sprawie wytoczonej przeciwko państwu przez jednego z obywateli. Drugi aspekt obligatoryjności to podleganie prawom wynikającym z opłacania składek czyli bezpłatnej możliwości korzystania z opieki zdrowotnej. Nawet jeśli taka opcja nas całkowicie nie interesuje, to opłacając składkę zdrowotną nie mamy możliwości rezygnacji z przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Ile wynosi składka zdrowotna

zusSkoro już wiemy, że opłacanie składki zdrowotnej jest nieuniknionym obowiązkiem, dzięki któremu nabywamy określone uprawnienia, pora ustalić ile w zasadzie kosztuje nas ta kwestia. Jak już pisaliśmy odprowadzanie składki następuje w trybie obligatoryjnym, w okresach comiesięcznych. Sytuacja jest nieco odmienna w zależności od tego czy jesteśmy pracownikiem jakiegoś przedsiębiorstwa, czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą.

W tym pierwszym wypadku podstawą do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie nasz przychód brutto, od którego nasz pracodawca – będący płatnikiem wszelkich składek z tytułu naszego wynagrodzenia – musi odjąć składki odprowadzone w danym miesiącu na poczet ubezpieczeń społecznych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne wylicza się więc od pozostałej kwoty. Aktualna wysokość stawki wynosi 9%. Łatwo więc wyliczyć na przykładzie, że dla przychodu brutto po odliczeniu od którego składek na ubezpieczenia społeczne pozostanie 2000 zł, będzie musiała zostać odprowadzona składka zdrowotna w wysokości 180 zł.

Inaczej sprawa będzie wyglądała w przypadku składki zdrowotnej odprowadzanej przez osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą. W tym wypadku podstawa wymiaru składki jest zadeklarowana osobiście kwota, która jednak nie może być niższa niż 75 % miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ustalonym na czwarty kwartał roku poprzedniego. Informacja taka jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w „Monitorze Polskim” -Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „. Zgodnie z najnowszym komunikatem prezesa GUS najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej ogłoszona na 2015 rok wyniesie 3104,57 zł. Najniższa możliwa miesięczna składka zdrowotna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą wyniesie więc blisko 280 zł.

Składka zdrowotna a podatek

zdrowieRozliczając się z podatku dochodowego za miniony rok stosuję się specyficzną interakcję pomiędzy należnym podatkiem a kwotą zapłaconej w danym roku składki zdrowotnej. Mianowicie po wyliczeniu podatku do zapłaty stosuje się odliczenie od podatku składki zdrowotnej. Wynik takiego działania stanowi podatek należny państwu (od którego można odliczyć jeszcze przysługujące ulgi).

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą – również i oni rozliczając się z podatku odliczają od niego wydatki poniesione z tytułu odprowadzenia składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna 2015 – do odliczenia

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rozliczających składkę zdrowotną w oparciu o zadeklarowaną podstawę wymiaru możliwe jest wyliczenie z góry łącznej wysokości składki zdrowotnej, która zostanie potem przy rozliczaniu odliczona od podatku. W 2014 roku kwota taka wynosiła blisko 2790 zł. Natomiast w 2014 roku, w związku ze wzrostem podstawy wymiaru, będzie to kwota nieco ponad 2900 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 × pięć =