Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Dotacje

Jak ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą?

Jeżeli chcemy wkońcu otworzyć własną firmę, to możemy występować o pomoc z programu Kapitał Ludzki. Jest to program, który ma wspierać oraz promować przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Wygląda to tak, że na samym początku musimy mieć pomysł. Później powinniśmy poszukać instytucję w których jest możliwość otrzymania dotacji, która ma na celu wspierać i promować przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Możemy także brać udział w szkoleniach, które będą dotyczyły między innymi tego jak napisać swój własny, pierwszy biznesplan.

Jak przebiega taka rekrutacja i szkolenia?

Kiedy mamy już pomysł, to nasze uczestnictwo w danym projekcie zaczyna się od odpowiednik szkoleń. Szkolenia nie dotyczą tylko tego jak pisać biznesplan firmy. Prócz tworzenia planu opisującego szczegóły naszej działaności zdobędziesz odpowiednią wiedzę dotyczącą rachunkowości, praw oraz o podatków, które będą nas obowiązywać.

Aby móc uczestniczyć w takim szkoleniu nie możemy prowadzić aktualnie działalności gospodarczej ani w minionych dwunastu miesiącach przed tym jak chcemy je odbyć. Przed szkoleniem musimy także złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny, odbyć rozmowę kwalifikacyjną a później już tylko czekać na decyzję o tym czy się zakwalifikowaliśmy.

Przyznawanie dotacji

Po szkoleniu musimy wraz z biznesplanem złożyć wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wsparcia pomostowego oraz wniosek o udział w drugiej części szkolenia.

Kiedy już wszystko zostanie rozpatrzone na naszą korzyść, to możemy otrzymać to wszystko, wraz ze wszystkimi szkoleniami za darmo, jednak trzeba spełnić odpowiednie warunki. Musimy prowadzić naszą działaność przez minimum rok od przyznania dotacjii oraz należy się z niej prawidłowo rozliczyć. Powinniśmy także przez ten czas składać dokumenty, które potwierdzają, że cały czas prowadzimy naszą działalność gospodarczą oraz inne, które są ściśle powiązane z realizacją naszego projektu. Należy też poddawać się kontrolom doraźnych, przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje, które nadały dotację operatorowi lub też sam operator.