Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Faktoring

Czym tak właściwie jest faktoring?

Jest to teraz najprężniej działająca, najelastyczniejsza oraz bardzo pożądana usługa. faktoring jest niczym innym jak przydatnym narzędziem dla firm, które opłacają faktury wbrew terminom lub z powodu bankructwa nie mogą się wywiązać ze swoich zobowiązań finansowych.

Efektem tego jest to, że faktorant, czyli dostawca dostaje zapłatę zaraz po dokonaniu sprzedaży i wysłaniu do faktora kopii faktur i potwierdzeń odbiorów towarów. Najpierw faktorant otrzymuje tylko jakiś procent kwoty, którą powinien dostać, który nierzadko sięga aż do dziewięćdziesięciu procent wartości faktury a resztę kiedy odbiorca spłaci daną należność.

Osoby występujące przy transakcjach faktoringowych.

 • Faktor.

 • Faktorant.

 • Kontrahent Faktoranta.

Faktorem są banki lub inne instytucje finansowe. Nabywa on wierzytelności faktoranta, który jest w tym przypadku zbywcą wierzytelności ale także sprzedawcą lub dostawcą usług bądź produktów. Dłużnik faktoringowy to osoba, która nie ma bezpośrednio związku z faktorem jednak przy zawieraniu umowy z faktorantem, musi liczyć się z tym, że jeżeli nie ureguluje należności w odpowiednim czasie to może mieć z tego tytułu problemy oraz dodatkowe koszty.

Zalety faktoringu

 • Niezaprzeczalną zaletą faktoringu jest to, że bardzo poprawia relacje z klientami, gdyż to faktor kontaktuje się z dłużnikami w sprawie długów.

 • Pomaga zaoszczędzić cenny czas podczas administrowania należności.

 • Daje szybko odpowiednią ilość gotówki bez tracenia czasu na wypełnianie całych stosów papierów.

 • Dzięki faktoringowi można uzyskać informacje dotyczące sytuacji finansowej odbiorców towarów lub usług.

 • Zmniejsza koszty wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba windykacji w razie kiedy mamy trud w otrzymaniu należności.

Wady faktoringu

 • Koszt faktoringu jest dużo wyższy od zwykłego kredytu.

 • Należy także zmienić sposób w jaki dotychczas rozliczaliśmy się z klientami.

 • Niektórzy wolą współpracę bez faktora, co nie musi się odrazu wiązać z tym, że są niewypłacalni.

 • Faktor musi być także w pełni profesjonalny i godny zaufania, gdyż to w jaki sposób działają wpływa bezpośrednio na opinie firmy.