Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Akcje

Czym tak na prawdę są akcje?

Jest to pewien rodzaj papierów wartościowych, który emitowany jest poprzez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne. Poświadczają uczestnictwo w spółce. Dają akcjonariuszowi określone prawa takie jak prawo do dywidendy oraz korporacyjne, jak na przykład do udziału w walnym zgromadzeniu innych akcjonariuszy.

Jaki jest sens akcji?

Emisja akcji ma na celu podwyższanie kapitału własnego, który jest wartościowym odpowiednikiem składników majątku, poprzez spółkę akcyjną. Jest alternatywną opcją do zaciągania pożyczek lub emisji obligacji. Akcje są całkowicie bezzwrotnym źródłem finansowania.

Akcjonariusz poprzez nabycie wyemitowanych akcji może mieć możliwość uczestnictwa w ogromnych projektach takich jak na przykład elektrownie pomimo tego, że posiada stosunkowo nieduże kwoty.

Kiedy to się zaczęło?

Historia akcji rozpoczęła się już w 1602 roku, gdzie pierwsze wyemitowane akcje pochodziły z Holenderskiej Kopalni Wschodnioindyjskiej. Wprowadzenie ich spowodowało przyśpieszenie rozwoju gospodarczego czyniąc przy okazji z Holandii ogromną potęgę handlową.

Jak grać na giełdzie akcjami?

Aby na tym zyskać trzeba znaleść takie akcje, których kurs jest poniżej wartośći danego przedsiębiorstwa. To ile jakaś spółka jest na prawdę warta określana jest na podstawie zysków firmy, dywidendy, przepływów gotówki oraz wartości księgowej. Jeżeli znajdziemy prawdziwy diament w postaci firmy, której podstawowe fundamenty są niedoszacowane, czyli są kupowane poniżej ich realnej wartość, to wtedy możemy się szybko spodziewać wysokiego wzrostu kursu w czasie jak rynek będzie naprawiał błąd.

Warto jednak pamiętać, żeby inwestować w wartość a nie w coś co będzie tanie. Najważniejsze w tym punkcie jest to by potrafić odróżnić spośród całego wachlarza akcji te, których wartość realna jest zaniżona od takich, które nie mają żadnej wartości.

Ważną kwestią jest też to by zysk danej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrastał powyżej siedmiu procent na rok.