Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Fundusze

Obecnie na polskim rynku fundusze inwestycyjne zyskują coraz to większą popularność. Jest to jeden z najnowocześniejszych technik umieszczania pieniędzy. Są one zakładane oraz prowadzone poprzez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jest to metoda zbiorowego lokowania pieniędzy lub papierów wartościowych. Osobami, które mogą uczestniczyć to osoby fizyczne lub nieposiadające osobowości prawnej. Nie ma także żadnych przeciwwskazań by uczestnikiem pozostała firma, miasto, gmina albo związek wyznaniowy.

Pomysł takich funduszy zrodził się z idei zbiorowego inwestowania w 1774 roku w Holandii. Osobą, która w tamtym czasie to zainicjowała, był Abraham van Ketwich. W Polsce pierwszą była firma Pioneer w roku 1992. Teraz na naszym rynku mamy ponad siedemdziesiąt różnych funduszy inwestycyjnych.

Działają one w ten sposób, że nawet niewielki wkład nowego uczestnika tworzy cały kapitał. Dzięki takiej zbiorowości, można zarobić dużo więcej niż w banku na lokacie, co jest korzystne szczególnie wtedy, kiedy nie mamy zbyt dużego kapitału. W takich firmach zatrudnia się wysoko wyspecjalizowanych doradców inwestycyjnych, których zadaniem jest ulokować środki na tyle bezpiecznie i zyskownie jak to tylko jest możliwe. Każdorazowo są także dokonywane szczegółowe analizy.

Najpopularniejszymi funduszami inwestycyjnymi są te otwarte, w który jest nieograniczona liczba osób uczestniczących i jest ona zmienna. Nabywa się w nich tak zwane jednostki uczestnictwa. Są one prawem do uczestnictwa w aktywach funduszu inwestycyjnego. Takie fundusze są szczególnie przydatne jeżeli osoby chcące inwestować nie mają specjalistycznej wiedzy odnośnie rynku kapitałowego. Jest to także dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy nie mogą poświęcić odpowiedniej ilości czasu na to, by samemu inwestować w różnego rodzaju papiery wartościowe a chcącym mieć również swobodę poprzez możliwość dopłacenia lub całkowitego bądź częściowego wycofania swoich środków, które akurat w tym momencie są im potrzebne.