Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Lokaty

 Czym jest lokata bankowa?

Jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów na lokowanie pieniędzy. Jest też najbezpieczniejszą techniką z dostępnych na rynku. Polega to na tym, że kiedy wpłacamy pieniądze na daną lokatę to bank je ‚zamraża’ i dopiero po upłynięciu określonego terminu zwraca nam je z zyskiem w postaci odsetek od kwoty, którą wpłaciliśmy na początku. Lokaty są wyżej oprocentowane niż zwykłe konta, jednak ich płynność jest niestety ograniczona.

Na jaki okres wybrać lokatę?

Jeśli wybierzemy lokatę na rok to dopiero kiedy on minie bank wypłaci nam całą kwotę plus należny procent potrącone o podatki. Oprocentowanie lokaty zazwyczaj jest podawane w skali roku. Im częściej są dodawane odsetki, tym lokata jest bardziej opłacalna, bo kiedy zostaną już dopisane do początkowej kwoty, to na zysk pracuje większa kwota niż na początku. Kiedy kapitalizacja odsetek jest dzienna, to jest możliwe ominięcie podatku zwanego podatkiem Belki.

Dużo lepsze oprocentowanie lokat występuje zazwyczaj przy dłuższym terminie a także dla wyższych kwot.

Należy także przemyśleć czy lepiej wybrać oprocentowanie stałe czy zmienne. Zazwyczaj lokaty krótkoterminowe charakteryzuje stałość oprocentowania a zysk z lokaty długoterminowej jest niekiedy uzależniony od sytuacji na rynku. Zmiany w oprocentowaniu mogą byś wtedy na plus jak i na minus dla klienta. Czynniki, które wpływają na taką zmianę to: kursy walut, zmiany stóp procentowych NBP i zmiany wartości cen pieniądza pomiędzy bankami. Jest to wspomniane także w umowie, jaką zawiera się chcąc zainwestować pieniądze na lokacie.

Czym jest inflacja?

Tym, co najbardziej zaniża nasze zyski na lokacie jest wspomniany wyżej podatek Belki, jednak oprócz jego wpływu, nasze dochody niestety pomniejsza także inflacja. Lokując środki zarabiamy na procentach od kwoty, którą wpłacamy jednak to właśnie inflacja zaniża ich realną wartość. Również przy normalnym deponowaniu pieniędzy na zwyczajne konto tracimy. Nawet znacznie wyżej oprocentowana lokata nie daje zbyt wiele zyskać ale chociaż chroni nasze pieniądze przed utratą realnej wartości.