Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Obligacje

Czym są obligacje skarbowe?

Są to papiery wartościowe łączące emitenta z obligariuszem. Ten pierwszy jest dłużnikiem drugiego i jest zobowiązany do tego, by wywiązać się z określonego świadczenia. Jest to pewnego rodzaju pożyczka. Emitentem jest Skarb Państwa, który jest reprezentowany poprzez Ministra Finansów. Zobowiązuje się on do oddania długu razem z procentem od tej kwoty w terminie określonym z góry.

Czemu obligacje skarbowe są tak bezpieczne?

Pieniądze, które zostają uzyskane przez Skarb Państwa są inwestowane w różnego rodzaju inwestycje publiczne na przykład drogi, ochronę zdrowia czy też budowę mostów, szkolnictwo lub spłatę wcześniejszych pożyczek. Emitent, czyli Skarb Państwa, będący w tym związku dłużnikiem, gwarantuje wypłacenie odsetek, które były zapewniane wcześniej i w razie niedotrzymania obietnicy, odpowiada za to całym swoim majątkiem.

Obligacje, które są najbezpieczniejsze otrzymują najwyższe ratingi i zazwyczaj emitentami ich są rządy państwa lub też organizacje ponadnarodowe. Te, które mają najniższe notowania są nazywane obligacjami śmieciowymi i są bardzo ryzykowne ale niekiedy bardzo opłacalne.

Podział obligacji

Za względu na emitenta, obligacje można podzielić na skarbowe, municypalne oraz podmiotów prawnych. Ich okres wykupu waha się od jednego roku, przy czym nazywamy je krótkoterminowymi, przez półtora roku, czyli średnioterminowe, na pięciu i więcej latach kończąc, które są obligacjami długoterminowymi. Istnieją także obligacje wieczyste, które są pewnego rodzaju nieskończoną rzeką odsetek. Nazywane są także niekiedy rentą wieczystą.

Jest jeszcze możliwość nabycia obligacji o różnych terminach wykupu na przykład takie o jednym terminie wykupu, których nie można wykupić przed określonym terminem zapadalności, oraz takie które mają kilka okresów wykupu z tym, że w tym przypadku dany obligariusz może żądać kupna w kilku z góry określonych terminach.

Dobrą opcją są obligacje z opcją wykupu, przy czym emitent może wykupić obligacje przez czasem.

Rozwiązań, które są dedykowane dla osób inwestujących, indywidualnych jest na rynku cztery. Mamy do wyboru obligacje o okresie wykupu dwóch, trzech, czterech a także dziesięciu lat.