Sprytne finanse

Rzetelne i strawnie podane informacje ze Å

Surowce

Inwestycja w rynek surowców rolnych.

Surowce są czymś przeznaczonym do dalszej obróbki. Są produktami przemysłów: leśniczych, rolniczych i wydobywczych. Mogą powstawać także podczas przerobów odpadów.

Najbardziej popularnymi surowcami na giełdach świata to, między innymi złoto, platyna, bawełna, cukier, ropa naftowa oraz gaz ziemny.

Obracanie surowcami na świecie skupia uwagę nie tylko inwestorów ale także różnego rodzaju spekulantów, których głos jest niekiedy decydujący podczas zmian w notowaniach danego półproduktu. Decydując się jednak na surowce możemy wybrać spośród grup surowców takich jak na przykład surowce rolne lub też pojedynczy jak na przykład złoto lub ropę naftową. Istotne jest też to, czy inwestujemy w akcje spółek, które swoją działalność kierują ku surowcom czy też w same surowce.

To, że rynek surowców rolnych zwraca uwagę inwestujących ludzi z całego świata to to, że zachodzi tutaj niska współzależność z rynkiem gdzie obraca się akcjami. Charakteryzuje go także bardzo wysoka zmienność, bo ceny towarów są zupełnie inaczej ustalane. Nie dziwi nikogo też fakt, że cena danego surowca może się zmieniać kilka procent w danym dniu, pomimo tego, że wcześniej miały znaczne spadki w poprzednim miesiącu. Może to dawać nawet kilkunastoprocentowe zyski w ciągu trzech lub sześciu miesięcy.

Argumentem działający na korzyść inwestowania w rynek surowców rolnych jest także to, że potrzeby konsumentów cały czas rosną. Na popyt bardzo mają wpływ państwa rosnące w siłę, które mają teraz o wiele większe zapotrzebowanie na żywność czy pasze. Druga strona medalu jest taka, że podaż ogranicza zmniejszanie się miejsc upraw, skutek decyzji rządowych oraz mały eksport. Jednakże największy wpływ na to oraz na ceny surowców rolnych ma zmiana klimatu oraz pogoda, która niekiedy sprowadza długotrwałe susze, powodzie czy też inne pogodowe problemy.

Krótko mówiąc zawsze jest okazja na inwestowanie. Mamy wiele możliwości, nie tylko dotyczących rolnictwa, które jest prawdopodobnie najtrudniejszym i najbardziej ryzykownym rynkiem ale także na innych płaszczyznach.